Detaylar, Kurgu ve hentbol kuponu nasil olusturulur

“Bu sevdanin gegilmez, a§ilmaz bir istek oldugunu yalnız §imdiden nasil bilebilirsin be Tuncer? Seni boyle siki§ikta koyan, bir ili§kiyi insanca evet§amani engelleyen Yildiz’in Yildiz olu§u, onun Remzi Tarakgi’nin kizi olu§u degil, bana kalirsa. Bu gundeme gelirse, muahharen doğacak. Bana kalirsa, sen §imdi elan gok igine aşk kurdu du§tu sanarak kivranmadasin. Bak sana bir §ey soyleyeyim mi? Sen ne bu fakulteyi bitirmeyi bir yana haliç, ne haklarinizi istemeyi, ne ba§kalarmm da haklarini istemeleri igin kendin kadar bir ün olmayi, ne de sevdalanmayi. Adamsan hepsini, adina haysiyet denilen kanaldan piril piril akitirsin. Duzen bizim duzenimiz degildir niteleyerek ben, Remzi gibilerin televizyonlarini onarmiyor muyum ha? Bak, Dilek’i seviyorsun. Gaye’in, §u hayhuy iginde kazanilmi§ biri olduguna inaniyorsun, degil mi?

Tezel’e dogru kagiyorum. Ona dogru kayiyorum. Fasılasız. Kamer§en’in bana baki§ini orada birakarak. O baki§i oldurerek. Oldurecek uslu §ey o baki§i bularak. Bu, vulgum pecus’un, o buyuk surunun, o a§agilik surunun bir uyesi olmadigini gostermek, o a§agilik suruden ocalmak igin cinayet i§leyen Raskolnikov anar§izminden henüz buyuk bir anar§i degilse ne?

Her §eyi ya§adigini, artik higbir §eye §a§mayacagini ve higbir §eyi de takmayacagini sanan Tezel’in yuzunden, gozlerinden ofke fi§kiriyor ansizin. Dudaklarindan o ırak, alayci gulumsemesi tumuyle siliniyor.

Ba§ini kaldirip bakiyor imparator. Sonra bana donup bozuk para karışık guluyor. Baktigi yerde ben yogum yalnız. Ben olsam bu denli agik husus§amazdi. Ya da gok yorgun artik. Evet da gok heyecanli. çap bozuk para guluyor:

Ug gundur, defterimin arasindan gikan dü fotografa bakip duruyor, onlarla avunmaya gali§iyorum. Fotograflari Tommy’ye bile gosterdim. Daha dikkatle baksaydi fotograflardan birinde izmir’den ayrilirkenki saadetimi, seyahat heyecanimi gozlerimden okuyabilirdi. izmir Limani’nda bu suret gekilirken olumun omzuma dokunacagini ve sarilarin eline köle du§ecegimi bilebilir miydim? izmir Limani’nda, Merhale Meydani’nda Kore’ye dogru yurttan ayrili§imizin fotografi bu. Ben, boluk komutanimizin yemeden içmeden ayaklan dibine diz gokuvermi§tim. En ondeyim. Uzak-Dogu’nun esrari henüz o gunden yuzume sinmi§. Bu esrarli sevince hem §erefli bir vazifeye gitmenin gururu, hem de yurdumdan ayrilmanin heyecani kari§mi§.

Tarim Bakanligi’nda gali§an bayi o vakit animsadim. Ercan’la raks fail Kamer§en’e bakmadan bakip dururken bu bayi tumuyle unutup gitmi§im. Bir aralık, karşıdan karşıya bir §ey soylemek lüzum gibiydi. §imdi nerede? Higbir ko§ede goremiyorum onu.

Ay§en’in pembe kopugu marifetiyle ittigini get adres url segiyorum. isteyip isteyip bile, ilk kat yapabildigi §eyi. Ercan da araya intisap zorunlulugunu o zaman duyuyor:

Annem gine bile duruyor. Gitmiyor. §u dunyanin ortasinda bir gulle henüz atmasi lüzum. Dunyamla vahdaniyet beni bile tumuyle elinden gikarmadan bu gulleyi tam kivaminda, tam istedigi bahis bul yere nasil oturtmali?

Ahmet’e bu sarho§ halinde ve kendim bile katı ayik olmayarak ‘Sen kendini kurtar aslanim’ demem §u an gok gulung kagacak. Kotu bir gorba bu. Burnumu tikasam, gozumu yumsam da, yenilip yutulamayacak bir gorba.

O rahat§am Yildiz konusunda Ali Usta’dan gayri hiç kimseye agilamazdim. Sayaç ki§ gununun yedisine geliyor. Evet dukkani kapadiysa? Ya evde degilse? Acıklı bogrumde kalakalacaktim. §imdiden yarma nasil gikacagimi bilmeliydim. Yarin fakultede yine Yildiz’la kar§ila§inca ne tavir takinacagimi bilmeliydim.

Dilim dolanmi§ti. Bu ne rüsva gorev verili§, bu ne aşağılık gorev ali§?.. Aristokrat olsaydim kilicimi geker, benim kendi onurum var, o bana yeter, diyerek duelloya gagirirdim Sami’yi. Amma ne yazik ki aristokratlik diyerek bir §ey -o da suyunun suyunun suyu- Omer’e ve Omer kadar sert azca ki§iye ozel locadir bu ulkede.

Bir eli surekli cebinin birinde ve o ülke, o cebin iginde kipirdayip durmakta. Benden mestur nakit sayiyor ya da te§bih gekiyor. Soguk, yalnız i§il i§il bir april gunundeyiz. Siktirici Kat olan surek avi bayraminin ilk yilini kutlamamizin ustunden bir kamer gegmi§. Gunleri saniyelerine değin sayardik, saymaz miydik? Gunleri saniyelerine tokuşma sayanlar arttikga artti.

Almayacagim. Her §eyden takkadak kopmanin sert hafif olmadigini goruyorsun degil mi Tezel? Bir yere girince, en azindan ustune ba§ina oranin kokusunun sinecegini?

En kotusu de §imdi, karim olacak Mujgan’m tepeden tirnaga gamsiz hali. Hem ekimiz belli olmasin, hem bu kadar gok sevinmesin isterim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Detaylar, Kurgu ve hentbol kuponu nasil olusturulur”

Leave a Reply

Gravatar